Hartat mendore: vendet e kujtesës

Në aktivitetin e fundit të punëtorisë, pjesëmarrësit u ndanë në 3 grupe dhe përpiluan hartat mendore të Spaçit, duke nxjerrë në pah aspektet që ishin më të rëndësishme për ta nga gjithë informacioni i mbledhur në dy ditët e mëparshme.

Imazhet e mëposhtme tregojnë procesin e përpilimit të hartave mendore:


Siç mund të shikoni në ilustrimet e mëposhtme, u përpoqëm të kombinojmë disa nga elementët më të rëndësishëm të përmendur, mbi bazën e të cilëve mund të formulojmë një hartë më të plotë të Spaçit.

GRUPI 1

Një hartë mendore konceptuale që ilustron më së miri momentet, ngjarjet dhe ndjesitë që pjesëmarrësit menduan si veçanërisht kuptimplota pas dëshmive të ish të burgosurve. Klikoni mbi imazhin për ti zmadhuar.

Mind Map - Group 1  | Hartë mendore - Grupi 1

GRUPI 2

Një përqasje funksionale dhe përshkruese e hartës mendore, që fokusohet kryesisht mbi vendet. (Kjo hartë u rivizatua në kompiuter nga stafi i CHwB-së, në mënyrë që detajet të mund të lexohen më lehtë) Klikoni mbi imazhin për ti zmadhuar.

Mind Map - Group 2  | Hartë mendore - Grupi 2

GRUPI 3

Kjo hartë mendore përqëndrohet në bërthamën e kompleksit të burgut, duke përdorur simbole të ndryshëm për të treguar vendet dhe ngjarjet e rëndësishme. Klikoni mbi imazhin për ti zmadhuar.

Mind Map - Group 3 | Hartë mendore - Grupi 3
PËRDITËSIM: Klikoni këtu për të shkarkuar raportin e plotë nga Punëtoria 1.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s